Notariat Rodica Coliban si Bianca Harangus

Notariat sector 3 - Birou notarial - Notar public Bucuresti - Notar public sector 3
 
 
 
 

Produse și Servicii

contracte vânzare-cumpărare, contracte vânzare-cumpărare bunuri imobile, contracte vânzare-cumpărare bunuri mobile, contracte de ipotecă, contracte de împrumut garantate cu ipotecă, contracte de donaţie bunuri, legalizări acte, succesiuni, contracte de gaj cu sau fără deposedare, promisiuni de vânzare-cumpărare, procuri, declaraţii, testamente, primiri în depozit, încheieri de date certe, încheieri de legalizare de semnătură, traduceri, legalizarea semnăturii traducătorului, certificare de fapte, legalizarea semnăturilor de pe înscrisuri, legalizarea specimenelor de semnătură, legalizări de copii de pe înscrisuri, procedură succesorală notarială, eliberare duplicate de pe actele întocmite de biroul notarial, autentificarea înscrisurilor redactate de notarul public, acte întocmite cu deplasarea la domiciliu, contracte de întreţinere, contracte de închiriere de bunuri, contracte de comodat, consultaţii juridice.